Angielski dla dzieci

Organizujemy kursy języka angielskiego dla dzieci i młodzieży od 6 roku życia w ich własnych szkołach.

Zajęcia zwykle odbywają się tuż po skończeniu przez dziecko lekcji. Rodzice oszczędzają czas, gdyż nie dowożą dziecka na zajęcia pozalekcyjne w inny punkt miasta.